POJĎ MĚ POZNAT VÍC – Rozhovor o mně, mé vizi a specifikách mé práce

Možná jste tu nové a já mám občas fakt velký problém popsat, kdo vlastně jsem a co dělám, vzhledem k tomu, jak moc je moje práce komplexní.

Tenhle článek vznikl v obrovském flow, kde se mi podařilo vše popsat mnohem lépe, tak jsem se rozhodla ho sem dát.

TADY JE:

KDO JSEM A CO DĚLÁM?

Jmenuji se Lucie Eritea Fischerová. Eritea je jméno mé duše, které nese esenci mojí duše a mého poslání, proto používám i toto jméno.

Jsem Průvodkyní na cestě k poznání duše/sama sebe.Zjednodušeně bych se nazvala jako Průvodkyně, terapeutka, léčitelka.

Průvodkyně na cestě k poznání duše si říkám proto, že vlastně skrze řešení témat spojených se ženstvím (partnerství, vztahy, vztah k sobě, sebehodnota, sebevědomí, sexualita, zdraví ženských orgánů, poslání) pomáhám ženám, aby zároveň poznaly samy sebe, cestu své duše, její plán a tím životem směřovaly ,,správnou cestou“.

Zároveň jim pomáhám uzdravit vztah k sobě, dovolit si být sama sebou beze strachu, s láskou se o sebe starat, mít zdravé hranice a dávám lehké kopance a sílu jít za svými sny zejména v oblasti poslání.Je mi v podstatě jedno, jaké téma budeme s danou ženou řešit, dokud spolu pocitově rezonujeme. To mi dává potvrzení, že je žena s daným tématem u mě správně.Nicméně pokud se u ní ukáže i téma, u kterého vím, že jsou jiní, kteří se tomu věnují více a pomohli by jí lépe, s radostí ji odkážu na ty správné průvodce, kterých znám kupu.

CO JE NA SPOLUPRÁCI SE MNOU SPECIFICKÉ?

Nevolím vždy dopředu konkrétní termín sezení, ale naciťuji průběžně správný moment pro spolupráci. Někdy je potřeba počkat, než ženě dojede nějaký jiný proces nebo než dostane jiné důležité uvědomění.

Taky nepracuju s jednou konkrétní metodou, ale vše vybírám intuitivně klientce na míru v reálném čase.

Channeling

Často začínám tím, že se na situaci jen naciťuji a nechám k sobě přicházet informace o tom, proč se jí to děje, co se na tom má naučit, jaké kroky je potřeba udělat ke změně.

Karty, aktivace, léčení

Následně vytahuji doplňující vzkazy karet nebo je využívám k aktivaci důležitých procesů a změn u klientky. Používám na to karty s channelovanými obrázky s určitým záměrem. Tyto karty mohou spouštět léčení, hojení, pochopení, rozpomenutí na duši atp.

Pochopení a uzdravení bolestivých zkušeností

Někdy se stane, že vyřešení daného problému brání nějaké zranění z dětství nebo průběhu života. V tomto případě vedu ženu k nalezení dané vzpomínky, naším cílem je porozumění zkušenosti, pochopení pravdy, prožití neprožitých emocí nebo očištění od dané zkušenosti. V podstatě její uzavření. Tento proces vedu vždy velmi láskyplně stejně jako přístup k tomu, jak se daná žena může od bolesti očistit. Tento proces jí absolutně změní vibrace a vyzařování, a díky tomu na ni po dosednutí začíná i okolí reagovat jinak, protože už jí nezpracovaný program nemusí spouštět.

Energetické léčení, rituály a vkládání záměrů

V některých případech využívám i energetické léčení, které pomůže k utišení duše i hojivím procesům. Zároveň při něm do těla vkládám důležité záměry pro další kroky dané ženy tak, aby ji léčivá energie co nejvíce podpořila.

Aktivace

V celém procesu v ženě aktivuji vše, co má být aktivováno. Často skrze slova, kdy dokážu naprosto přesně pojmenovat daný program nebo to, co jí chce její duše říct. Občas jí pokládám takové aktivační koučovací otázky, které jí stahuji přímo a doslovně z duše, aby si uvědomila, co je potřeba dělat skrze prožitek a vlastní odpověď na velmi silnou a přesnou otázku. Tím, že to vytáhnu přímo z její duše, tak to s ní emočně velmi silně zatřese a ona díky tomu prožitku lépe dokáže přijmout vedení svého srdce.

After care

Na čem si taky zakládám je ,,after care“. Což znamená, že i po sezení jsem tu pro ženu ještě několik dní, než jí všechny procesy doběhnou. A většinou s klientkami udržuji kontakt či dokonce přátelství ještě dlouho poté.

Délka sezení

Co se týče délky sezení, tak se nechávám vést intuicí, dokud mi neřekne: ,,DOST, už jsi řekla/udělala vše.“ Spoustu sezení vedu přes chat a stane se, že někdy se klientce rozjede emoční proces nebo je potřeba jí něco nechat dosednout a nemůžeme ihned pokračovat dál. Tak se klidně spojíme zase za 2 hodiny a navážeme.

CO JE VÝSLEDKEM SEZENÍ?

Doslova nový člověk. Nová žena. Připravena na cestu své duše. Připravena být sama sebou. Schopna následovat své vnitřní vedení a věřit mu.Celý proces vlastně ženu očistí, osvítí jí správnou cestu a dodá jí sílu vše zvládnout.Už nemá ,,guláš“ v hlavě ze všech těch životních témat, které nefungují a mezi sebou se prolínají. Už dobře rozumí příčině a díky nové schopnosti naslouchat svému srdci a své duši, je schopna vidět a cítit, kudy se vydat, aby se témata vyřešila.

Není totiž možné za někoho něco vyřešit nebo mu říct: ,,Takhle to vyřeš.“Každý člověk je velmi individuální a prožívá bolestivou zkušenost proto, aby se z ní něco naučil. Tu zkušenost potřebuje. My průvodci a terapeuti tu máme být od toho, abychom pomohli bolest a problémy pochopit, rozklíčovat silné emoce, osvítit cestu, nasměřovat, být oporou a v celém procesu člověka podpořit.

Ono totiž nechápat, proč se nám to děje, prožívat to stále a stále dokola, cítit bolest a přes emoce nevidět cestu ven, postupovat cestou pokus omyl……ano, může být taky cesta, ale dlouhá.Když na ní máme někoho, kdo má nadhled a dokáže nás provést, nám může pomoct celou zkušenost značně urychlit a rychleji život zkvalitnit.

S KÝM NEJČASTĚJI PRACUJI?

Nejčastěji ke mně přichází ženy s problémy v partnerství, vztazích, sexualitě nebo s tím, že chtějí dělat práci, která by je bavila (poslání).V hodně případech se ukáže, že příčina leží v již zmíněných tématech sebepřijetí, vztahu k sobě, sebehodnotě, nepevným nebo žádných hranicích. Problémy se sebeláskou často pramení z dětství.

Zmíněné problémy se u mnoha žen i manifestují jako nemoci spojené se ženskými orgány (vaginální mykózy, záněty močových cest, bulky v prsou, atp.)

Většinou pracuji se ženami, které již jsou na nějaké cestě sebepoznání a mají blízko k duchovnu. Podvědomě se snaží skrze toto vše žít cestu své duše a cestu poslání. A to mě na tom neuvěřitelně naplňuje.

PROČ TO DĚLÁM A CO JE MÁ VIZE

Je to zkrátka moje poslání a ohromně mě to baví, dává chuť do života. Mám velkou radost z pokroku každé ženy.

Často sleduji ženy dlouho po našem sezení, jak se jim daří a mám velkou radost, když vidím, jak krásně následují svoji duši a cestu. Jak se posouvají.

Moje vize je vlastně tak nějak vize mé duše, kterou nesu v srdci a svoji práci tomu přizpůsobuji.

Klientky jako budoucí průvodkyně

Chodí ke mně hodně budoucích průvodkyň, terapeutek a léčitelek, aby se jednou mohly vydat na cestu svého poslání. Cítím, že tato cesta vede skrze lásku k sobě, zdravé vztahy a osobní spokojenost. Tyto ženy nabírají důležité zkušenosti, rozpomínají se na své duše a svá poslání a později jsou připravené pomáhat zase dalším ženám.

Vize zdravých partnerských vztahů a zdravého prostředí pro děti v rodině

A tím se uzdravuje vlastně i mnoho partnerských vztahů. Děti, které se pak do těchto vztahů rodí, tak mají možnost již kopírovat vzory zdravých vztahů a aplikovat je na svá partnerství. A to je moc důležité.

Moje vize je vlastně taková společnost plná více lásky a porozumění. Zdravější a láskyplná partnerství založená na úctě a respektu. Zdravá a vědomá sexualita.

Podpora poslání a pozvednutí planety

A zároveň společnost, kde každý může projevovat své božství skrze své poslání-tím pozvedat planetu, lidstvo a ještě navíc dělat něco, co je neuvěřitelně baví a pro co mají dary. ♥

Lucie Fischerová
Jmenuji se Lucie Eritea Fischerová. Jsem průvodkyně ženských duší na cestě k opravdové lásce nebo jejich poslání. Při sezeních využívám napojení na vyšší já, odkud stahuji informace o záměru duše. Mám dar vyhledávat a rozpouštět bloky, o kterých ženy neví, ale vytváří v nich hluboké strachy, které jim znemožňují udělat další kroky na cestě k vysněnému cíli. A to ať už je jejich cíl jakýkoli.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů