Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR, a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.  

Na této stránce Tě seznámím s tím, jak ochraňuji Tvé osobní údaje, pokud jsi:

  • mým zákazníkem
  • odebíráš ode mě novinky
  • jsi návštěvník webu.

Kdo je správce?

Správcem jsem já - Lucie Fischerová, M.Mikuláše 757, Jevíčko 569 43, IČ: 07453469, zapsána v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Šlapanice
Provozuji webovou stránku www.lucie-fischerova.cz.
To, že zpracovávám tvé osobní údaje jako správce, znamená, že já určuji:

  • jak budou Tvé údaje zpracovávány
  • za jakým účelem
  • po jak dlouhou dobu

A také jsem to já, kdo vybírá další zpracovatele, kteří mi ve zpracování budou pomáhat.

Kam mě můžeš kontaktovat v případě problému či otázky?

Pokud budeš mít v průběhu zpracování nějaký problém, nejistotu či dotaz, můžeš mě kontaktovat na e-mail:
info@lucie-fischerova.cz.

Slibuji vám

Prohlašuji, že jako správce Tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou.
V tomto případě se jedná o zákon o ochraně osobních údajů, tedy nařízení GDPR.
Prohlašuji, že

  • budu zpracovávat Tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • dle článku 13 GDPR informuji, že budu zpracovávat Tvé údaje ještě před tím, než je začnu zpracovávat.
  • ● umožním Ti a budu Tě podporovat v uplatňování a plnění Tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké osobní údaje zpracovávám a účely zpracování

Zpracovávám POUZE osobní údaje, které mi svěříš sama, a to pro tyto účely:

poskytování služeb, plnění smlouvy
Zpracovávám Tvůj e-mail, protože ho nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zasílání online kurzu, přístupů, e-booků či dalších produktů).

vedení účetnictví
Jestliže jsi mojí zákaznicí, Tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti a mohla vystavit fakturu a vést daňovou evidenci.

marketing - zasílání newsletterů
Tvé osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailukdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem zasílání obchodních sdělení.

Jsi-li mojí zákaznicí, dělám to, neboť důvodně předpokládám, že Tě moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejsi mojí zákaznicí, zasílám Ti newslettery jen na základě Tvého souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazukaždém zaslaném e-mailu.

pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů (info@lucie-fischerova.cz).

Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

       ● fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy 
       Pouze na základě Tvého souhlasu můžu využít Tvé fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas odvoláš.

Cookies

Když procházíš mé webové stránky, zaznamenávám Tvoji IP adresu.
Dotávám informace o tom, jak dlouho se na stránce zdržíšze které stránky přicházíš.

Používám cookies pro měření návštěvnosti webuproto, abych Ti mohla lépe přizpůsobit zobrazení mého webu.
Vnímám to jako svůj oprávněný zájem správce, protože věřím, že díky tomu Ti nabídnu ještě lepší služby. 🙂

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

MOJE WEBOVÉ STRÁNKY LZE PROCHÁZET TAKÉ V REŽIMU, KTERÝ NEUMOŽŇUJE SBÍRÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
POUŽÍVÁNÍ COOKIES MŮŽEŠ NA SVÉM POČÍTAČI ZAKÁZAT.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Tvých osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Tvým osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu udělat sama, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

● provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci (Mailerlite, Mioweb, Simpleshop),
● provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu (Mailerlite),
● Google - Google Analytics
● poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
● poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet)

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.
Slibuji Ti však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu: info@lucie-fischerova.cz

Máš právo na informace, které je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já Ti doložím ve lhůtě 14 dní, jaké Tvé osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že pracovávám Tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesla námitku proti zpracování.
Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud bys chtěla své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Ti informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Tě budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máš pocit, že s Tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Ti zasílám jsi-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem nejsi, posílám Ti e-maily s články a produkty  na základě Tvého souhlasu, který jsi udělila potvrzením odkazu v emailu při stažení některého z produktů zdarma.
V obou případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost 

Slibuji, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Tvého souhlasu nebudou Tvé osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Jak projevit souhlas?

Potvrzením e-mailu s potvrzovacím odkazem beru jako tvůj souhlas s výše uvedenými informacemi.
Zároveň tím uděluješ souhlas s tím, abych ti  zasílala informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Klient prohlašuje, že je mu více než 15 let.

Toto znění je účinné od 9.3.2019

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.lucie-fischerova.cz